Przedmiot działalności Kancelarii obejmuje obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa :

  cywilnego
  spadkowego
  gospodarczego
  administracyjnego
  karnego
  pracy
  rodzinnego

Adw. Lesław Grucelski wykonuje zawód adwokata od 1984 roku.